Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  relatywistyczny dotyczący relatywizmu; oparty na teorii względności Einsteina.
  relatywny względny, warunkowy.
  relatywizm pogląd filoz. głoszący względność i subiektywność poznania, a także wartości i ocen etycznych i estetycznych; por. subiektywizm.
 

Etym. - późn.łac. relativus 'względny' z łac. relatus, zob. relacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku