Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  homologacja sankcja, zatwierdzenie, orzeczenie o zdatności sprzętu, zwł. połączone z próbą działania prototypu, gł. w lotnictwie, sporcie samochodowym, narciarstwie.
  homologiczny równoważny, zgodny, podobny; mający to samo względne położenie, te same proporcje, wartość a. budowę; odpowiedni co do budowy a. funkcji; pokrewny filogenetycznie.
 

Etym. - gr. homólogos 'zgodny'; zob. homo-; -log; log-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku