Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  antyk staroż. cywilizacja i kultura gr.-rz.; zabytkowe dzieło sztuki (zwł. mebel, porcelana, obraz itp.).
  antyczny odnoszący się do starożytności gr.-rz.; zabytkowy, staroświecki.
 

Etym. - fr. antique 'antyczny; antyk' z łac. antiquus 'dawny' od ante, zob. ante-; por. antykwa.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku