Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

iam proximus ardet Ucalegon łac., już pali się u sąsiada Ukalegona; przen. niebezpieczeństwo tuż, tuż, u naszych drzwi; por. Hannibal ad portas.
 

Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 2, 311). Okrzyk Eneasza, który, wyrwany ze snu, zobaczył Troję w płomieniach.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku