Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  efemeryczny krótkotrwały, przelotny, przemijający.
  efemeryda istota, rzecz, zjawisko nietrwałe, szybko przemijające; dawn. (pismo, gazeta) jednodniówka; zool. jętka; bot. roślina odbywająca cały cykl życiowy w krótkim okresie sprzyjających warunków; (w l.mn.) astr. tablice podające przebieg przyszłego zjawiska astr.
 

Etym. - gr. ephēmeros 'żyjący tylko 1 dzień; dzienny'; eph- zob. epi-; hēméra 'dzień'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku