Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  partykularyzm dążenie do odcięcia się od całości, uniezależnienia się od centrum kraju; prowincjonalizm, zaściankowość, parafiańszczyzna, zamykanie się w partykularzu, zapadłym kącie, głuchej prowincji, świecie zabitym deskami.
  partykuła gram. nieodmienna część mowy spełniająca w zdaniu rolę wyrazu pomocniczego (np. by; li; no; że).
 

Etym. - łac. particularis 'oddzielny; szczególny' z particula 'cząstka' zdrobn. od pars, zob. partia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku