Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  humor stan usposobienia, nastrój; pogodny nastrój, wesołość, dowcip; zdolność odczuwania, odkrywania, ujawniania śmiesznych a. absurdalnych elementów w ideach, sytuacjach, zdarzeniach lub postępkach; (w l.mn.) dąsy, kaprysy (por. satyra; temperament).
  humoreska lit., muz. krótki żartobliwy, wesoły utwór.
  humoralny związany z sokami organizmu (krwią, limfą).
  humorysta pisarz, artysta tworzący dzieła odznaczające się humorem; dowcipniś, żartowniś.
  humorystyczny.
 

Etym. - łac. (h)umor 'wilgoć, płyn; jeden z czterech płynów organicznych (krew, flegma, czarna i żółta żółć), od których wzajemnej proporcji zależy, wg śrdw. fizjologii, zdrowie i temperament człowieka'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku