Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  rezystancja fiz. opór elektr. czynny, oporność elektr. czynna, omowa (zob. om).
  rezystor opornik elektr.
  rezystencjalizm żart. fikcyjna szkoła filoz., wynaleziona przez Paula Jenningsa w 1948; prekursorami jej byli w XIX w. Freidegg i Heidansiecker, a gł. reprezentantem jest Pierre-Marie Ventre, który "odwrócił tradycyjny mechanizm filozofii; dotychczas zajmowała się tym, co ludzie myślą o Rzeczach; rezystencjalizm zaś interesuje się tym, co Rzeczy myślą o ludziach". Są one przeciw nam (fr. les choses sont contre nous); przykłady: kanapka spada na dywan stroną obłożoną majonezem; sznurowadło nie daje się rozwiązać, gdy ubóstwiana wreszcie wyraziła zgodę; okulary giną prelegentowi na chwilę przed odczytem itd.; zob. też die Tücke des Objekts.
  rezystencja, oporność, zool. niepodatność drobnoustrojów chorobotwórczych a. owadów-szkodników na środki chem.; med. odporność konstytucjonalna (dziedziczna), niepodatność organizmu na działanie zarazków.
 

Etym. - fr. résistance 'opór; odporność' z późn.łac. resistentia 'jp.' z łac. resistere 'zatrzymywać się; stawiać opór'; zob. re-; sistere, zob. asystent; por. Résistance; tranzystor.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku