Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  redukcja zmniejszenie, ograniczenie (zwł. zatrudnienia); chem. utrata tlenu a. przyłączenie wodoru; zmniejszenie elektrowartościowości pierwiastka na skutek przyłączenia elektronów; językozn. osłabienie artykulacji głosek; log. (wnioskowanie redukcyjne) sposób rozumowania, w którym do danego zdania, uznanego za prawdziwe, dobiera się takie zdanie (rację log.), z którego to pierwsze logicznie wynika (por. dedukcja).
  reduktor chem. substancja łatwo wiążąca się z tlenem; substancja oddająca elektrony; mech. zawór zmniejszający ciśnienie płynu; przekładnia zmniejszająca prędkość obrotową.
 

Etym. - łac. reductio 'cofnięcie; odzyskanie' od reducere 'przyprowadzić z powrotem'; zob. re-; duce; por. reduta.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku