Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  major stopień oficerski niższy od podpułkownika, wyższy od kapitana; muz. skala majorowa, durowa; por. minor.
  majorat ordynacja przewidująca dziedziczenie majątku ordynackiego przez najstarszego syna a. krewnego; majątek tak odziedziczony; por. minorat.
  majordom(us) hist. najwyższy urzędnik dworu, późn. naczelny dowódca wojsk królów frankijskich (VI-VIII w.); marszałek dworu; zarządca domów wielkopańskich.
  majoryzować uzyskiwać przewagę liczebną; przegłosowywać, odrzucać propozycje mniejszości.
 

Etym. - śrdw.łac. major domus dosł. 'zarządca domu'; późn.łac. maioratus 'wyższość' od łac. maior 'większy; starszy' od magnus, zob. magnat; domus 'dom'; por. force majeure; Lord Mayor; majuskuła; mer; vis maior.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku