Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  transkrypcja przerobienie utworu muz. na inny instrument, głos a. zespół niż pierwotnie był przeznaczony (por. aranżowanie); (t. fonetyczna) używany w nauce jęz. obcych i w pracach z zakresu fonetyki system zapisywania głosek za pomocą liter i znaków specjalnych; por. transliteracja.
  transkrybować.
 

Etym. - łac. transcriptio 'przepisywanie' od transcribere 'przepisywać'; zob. trans-; scribere, zob. skryba.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku