Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  andragogika pedagogika (teoria oświaty) dorosłych.
  android automat naśladujący ruchy człowieka.
  androfobia wstręt do mężczyzn.
  androcentryzm podkreślanie, akcentowanie, wysuwanie na pierwszy plan, na pierwsze miejsce płci męskiej, jej roli i znaczenia (na niekorzyść płci żeńskiej).
  androgynia obojnactwo rzekome, częściowe; bot. obupłciowość.
  ANDRO- w złożeniach: człowiek; ludzki; mąż; mężczyzna; męski; bot. pręcik; pylnik.
  androfag ludożerca, kanibal.
  androgeny męskie hormony płciowe.
  androkefalizm przedstawienie postaci zwierzęcej z ludzką głową (w plast. staroż. Wsch.); por. sfinks.
  -ANDRIA w złożeniach: posiadanie określonej liczby mężów, mężczyzn.
 

Etym. - gr. anēr dpn. andrós 'mężczyzna; człowiek'; zob. pedagogika; agogika; centrum; -fag-; -fob; fobia; -gen-; -gin(e)-; -cefal(o); por. poliandria; skafander.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku