Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  anima w teorii Junga: autonomiczny archetyp zawarty w zbiorowej nieświadomości człowieka, symbolizujący żeńską część jego natury; odziedziczone zbiorowe wyobrażenie kobiety (kobiecości).
  animalny zwierzęcy.
  animalistyczny dotyczący zwierząt; plast. o tematyce zwierzęcej.
  animalizm zwierzęcość, zmysłowość.
 

Etym. - łac. animal 'zwierzę' (z animale r.nij. od animalis 'żywotny') od anima 'wiatr; (od)dech; dusza; istota żywa'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku