Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aktyw grupa najczynniejszych działaczy organizacji polit. a. społ., aktywistów.
  aktywny czynny, energiczny; działający; chem. zdolny do reakcji chem.
  aktywizacja wzmożenie, ożywienie działalności.
  aktywa wartość urządzeń, towarów (i zobowiązań względem) przedsiębiorstwa; stan czynny, księgowany po lewej str. bilansu; por. pasywa.
 

Etym. - łac. activus 'czynny' od actus, zob. akt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku