Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

play [wym. plej] sport. w tenisie - wyraz wypowiedziany jako sygnał rozpoczęcia (a. podjęcia na nowo) gry, serwowania.
playback [wym. plejbek] ujęcie filmowe a. produkcja TV, w czasie których aktorzy przystosowują mimikę i ruchy do reprodukowanego, uprzednio nagranego na płycie a. taśmie dźwięku, np. mowy, śpiewu, gry instrumentów (ang. lip sync. skr. od lip synchronization); wielokrotny zapis na równoległych ścieżkach dźwiękowych taśmy magnetofonu dla uzyskania lepszych efektów muz. a. trickowych.
playboy ang. [wym. plejboj] bogaty młodzieniec, unikający pracy, oddający się głównie zabawie i uciechom życia.
 

Etym. - ang. play (ball) 'rozpocząć a. podjąć na nowo grę (używane jako sygnał)' od play 'grać'; ball 'piłka'; playback 'odegranie nagranej taśmy, płyty'; play 'sztuka; gra; zabawa; swoboda' (por. fair play); back 'w tył; wstecz'; boy 'chłopiec'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku