Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  cesja prawn. przelanie praw na drugą osobę; ustąpienie, zrzeczenie się wierzytelności, części terytorium państwa.
  cedent dokonywający cesji, ten który ceduje.
  cesjonariusz osoba, na rzecz której dokonano cesji.
 

Etym. - łac. cessio 'odejście; ustąpienie' od cedere '(od)chodzić; zatrzymywać się; ustąpić'; por. absces; akces; ancestralny; antecedencje; eksces; koncesja; neseser; precedens; precesja; recesja; proceder; secesja; sukces.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku