Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aglutynacja med. zlepianie się, sklejanie rozproszonych w płynnym środowisku komórek (bakterii, pierwotniaków, krwinek) pod wpływem zlepników (aglutynin); językozn. luźny typ połączenia morfemów w wyrazach i formach gram.
 

Etym. - łac. agglutinare 'sklejać, spajać, łączyć'; zob. ad-; glutinare 'sklejać' od gluten, zob. gluten.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku