Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  homofoniczny utwór muzyczny - w którym dominuje melodia w jednym (zwykle najwyższym) głosie, w oparciu o współbrzmienia harmoniczne; por. polifoniczny.
 

Etym. - gr. homóphōnos 'mówiący tą samą mową'; zob. homo-; -fon-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku