Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kompetencja właściwość, zakres uprawnień, pełnomocnictw instytucji a. osoby do realizowania określonego działania; zakres czyjejś wiedzy, umiejętności, odpowiedzialności; w teorii intuicyjna wiedza o języku, jaką rozporządza każdy mówiący w języku ojczystym od 6.-8. roku życia, umożliwiająca mu poprawne wysławianie się i odróżnianie zdań prawidłowych od nieprawidłowych.
  kompetencyjny dotyczący zakresu uprawnień.
  kompetentny uprawniony do działania, decydowania; mający kwalifikacje do wydawania sądów, ocen; autorytatywny, miarodajny.
 

Etym. - łac. competentia 'odpowiedniość; zgodność' od competere 'schodzić się; zgadzać się; nadawać się; współzawodniczyć (z kim)'; zob. kom-; petere, zob. petent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku