Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  legislacja prawodawstwo, ustawodawstwo.
  legitymista zwolennik doktryny nienaruszalności "praw historycznych" dynastii, monarchista (hist. we Francji - zwolennik Burbonów; na Węgrzech i w Austrii - Habsburgów).
  legislatura władza ustawodawcza; jej kadencja, okres jej działalności.
  legislatywa władza ustawodawcza; hist. fr. zgromadzenie prawodawcze (1 X 1791-20 IX 1792 i 28 V 1849-2 XII 1851).
  legityma prawn. zachowek, część spadku, w postaci majątku ruchomego a. nieruchomego, jaką dzieci, a niekiedy także inni spadkobiercy muszą otrzymać niezależnie od (a nawet wbrew) woli spadkodawcy wyrażonej w testamencie.
 

Etym. - fr. législatif 'prawodawczy' (z łac. legis latio 'wnoszenie, stanowienie prawa' od legem ferre 'wnosić ustawę', zob. ferować wyrok) i fr. légitimiste 'legitymista' od légitime 'prawowity; słuszny' z łac. legitimus 'jp.' od lex, zob. legacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku