Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  TRACHE(O)- w złożeniach: tchawica.
  tracheotomia med. przecięcie tchawicy i wprowadzenie w otwór dotchawiczny rurki metalowej, przez którą duszący się chory może swobodnie oddychać.
 

Etym. - śrdw.łac. trachea 'tchawica' z późn.łac. trachia 'jp.' od gr. (arteria) tracheia 'szorstka (arteria)' z r.ż. od trachýs 'szorstki; nierówny; skalisty'; zob. -tom; arteria.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku