Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  modulacja proces fiz. polegający na przekształcaniu przebiegu (zazw. elektr.) o jednej postaci w przebieg o innej, dogodniejszej do dalszego wykorzystania; dostosowywanie wysokości, siły i barwy głosu do treści wypowiadanych słów; muz. przejście melodyczne i harmoniczne z jednej tonacji do innej; stosowanie zmian wysokości, natężenia i barwy dźwięku podczas wykonywania utworu muz.
  moduł mat. (m. liczby) bezwzględna wartość liczby; (m. budowlany) umowna jednostka wymiarowa; archit. miara względna, jednostka proporcji wszystkich elementów budowli (klasycznej).
 

Etym. - łac. modulatio 'takt, rytm' od modulari 'wymierzać (śpiewać w) takt' z modulus '(mała) miara; takt' od modus 'miara; takt; melodia; wzór; prawidło; sposób'; por. akomodacja; inkomodować; modalny; moderacja; moderna; modyfikacja; Quasimodo.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku