Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  pestalozzianizm pedagogiczna "metoda elementarna" nauczania, oparta na wynikach analizy psychologicznej procesów poznawczych, przechodząca od rzeczy znanych do nowych i stosująca swoje tempo do tempa stopniowego rozwoju możliwości umysłowych dziecka, co dziś może brzmi banalnie, ale w końcu XVIII w., gdy w szkole rządziła żelazna dyscyplina i wkuwanie na pamięć, stanowiło rewolucję.
 

Etym. - od nazwiska twórcy metody, pedagoga szwajc. Johanna Heinricha Pestalozziego, 1746-1827.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku