Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  miks przejście montażowe w montażu obrazu TV.
  miksaż dźwięku - film., RTV zgrywanie (miksowanie) dźwięku taśm dźwiękowych (kamer, mikrofonów), dokonywane przez operatora (inżyniera) dźwięku.
  mikst wagon kolejowy z przedziałami różnych klas; gra mieszana (mężczyzn i kobiet) w tenisie (stołowym) itp.
 

Etym. - fr. mixage 'miksaż', ang. mixer 'mieszacz; mieszarka; film RTV operator dźwięku' i mixed 'mieszany' (od mix 'mieszać') z łac. mixtus p.p. od miscēre 'mieszać'; por. Metys; miscellanea; mustang; promiscue.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku