Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  eudajmonizm filoz. pogląd etyczny, widzący w dążeniu do szczęścia osobistego najwyższe dobro i jedyny stały motor postępowania moralnego ludzi; por. epikureizm.
 

Etym. - gr. eudaimonía filoz. staroż. 'eudajmonia, szczęście, najwyższa miara dóbr' od eudaimōn 'szczęśliwy'; zob. eu-; daimonion.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku