Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dolmen grobowiec megalityczny z okresu neolitu (gł. w Bretanii i Irlandii), złożony z dwu a. więcej płyt kamiennych ustawionych na sztorc i przykrytych wielkim płaskim blokiem.
 

Etym. - fr. 'jw.'; z bret. taol, tōl 'stół' (z łac. tabula, por. tabulatura) i mean, mēn, zob. menhir.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku