Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  repatriacja powrót repatriantów (jeńców, osób internowanych, przesiedlonych, uchodźców) do ojczyzny.
  reper punkt wyjścia do pomiarów niwelacyjnych (trzpień, słup itp.), mający znaną wysokość nad poziomem morza.
 

Etym. - fr. repère 'znak (orientacyjny); punkt wyjścia' i śrdw.łac. repatriatio 'powrót do kraju' z późn.łac. repatriare 'wracać do ojczyzny'; zob. re-; łac. patria, zob. ekspatriacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku