Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  symetria właściwość figur oraz ciał materialnych, których dwie części są analogiczne co do kształtu i położenia w stosunku do określonego punktu, linii a. płaszczyzny; (s. kryształów) powtarzanie się jednakowych elementów (ścian, krawędzi, naroży na kryształach; atomów, jonów a. cząsteczek w sieciach przestrzennych); współmierność.
 

Etym. - gr. symmetría 'współmierność; proporcja; symetria'; zob. syn-; -metr; por. asymetria.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku