Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

ex definitione łac., (co wynika) z definicji (danego terminu); (co jest prawdziwe) na mocy przyjętego znaczenia (danej nazwy, danego określenia).
ex desuetudine amittuntur privilegia łac., prawn. prawa wygasają przez ich nieużywanie (przez niekorzystanie z nich).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku