Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  aparycja przest. wygląd zewnętrzny; dawn. zjawienie się, ukazanie się.
 

Etym. - późn.łac. apparitio 'ukazanie się; epifania' z łac. apparēre 'zjawiać się'; ap- zob. ad-; parēre 'ukazywać się'; por. transparent.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku