Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kanwa sztywna tkanina siatkowa używana jako podkład do wyszywania i in. robót ręcznych; przen. tło, podstawa.
 

Etym. - fr. canevas 'jw.; płótno żaglowe; przen. szkic, osnowa' od caneve (dawnej formy chanvre 'konopie'), do XVI w. 'płótno konopne'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku