Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  maltuzjanizm kierunek ekon.-demograficzny, nawiązujący do teorii ludnościowej Malthusa, głoszącej, że liczba ludności wzrasta szybciej niż środki utrzymania, usiłujący sprzeczności i braki systemu kapitalistycznego usunąć za pomocą ograniczania przyrostu ludności; por. neomaltuzjanizm.
 

Etym. - od nazwiska twórcy teorii, ang. ekonomisty: Th. R. Malthus (1766-1834).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku