Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  centracja psychol. skupienie się na jednym aspekcie rzeczywistości, powodujące jego subiektywne wyolbrzymienie, z czym wiążą się deformacje w myśleniu, spostrzeganiu i ocenie, zapominanie o innych wartościach, a przy silnym zaangażowaniu emocjonalnym - rysy fanatyzmu; sprzyja jej sytuacja kryzysu i przymusu.
 

Etym. - łac. centralis, zob. centrala.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku