Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  embargo zajęcie a. zatrzymanie przez państwo mienia innego państwa, zwł. (ładunku) statków; zakaz wywozu pewnych towarów a. kapitałów do danego kraju a. grupy krajów; w dziennikarstwie - zakaz publikowania jakiejś wiadomości (wywiadu, przemówienia itp.) przed określonym dniem i godziną.
 

Etym. - hiszp. 'zajęcie; sekwestracja' od embargar 'przeszkadzać; powstrzymywać; konfiskować'; em- zob. in- 2; -bargar z późn.łac. barra 'bariera'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku