Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  epoda w poezji starogr. - strofa, dystych jambiczny (a. jambiczno-daktyliczny) o drugim wersie krótszym; utwór złożony z takich dystychów; w starogr. liryce chóralnej - trzeci człon następujący po strofie i antystrofie.
 

Etym. - gr. epōidós 'jw.' od 'dośpiewany a. dopowiedziany' z epaídein 'dośpiewać; czarować śpiewem'; ep- zob. epi-; aídein, aeídein, zob. oda.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku