Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  fizyka podstawowa nauka przyrodnicza, badająca fundamentalne i uniwersalne własności i prawa ruchu materii za pomocą metod ilościowych; główne działy: mechanika, akustyka, kaloryka, optyka, elektromagnetyka, atomistyka.
  fizykoterapia leczenie za pomocą czynników fizycznych: mechanicznych, cieplnych, świetlnych, elektr., wodnych.
 

Etym. - łac. physica 'przyrodoznawstwo' z gr. physikē 'jp.' z r.ż. od physikós 'naturalny' z phísis, zob. fizjo-; por. fizys; zob. terapia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku