Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  prejudykat orzeczenie sądowe stanowiące precedens prawny; por. jurysprudencja.
 

Etym. - łac. praeiudicatus p.p. praeiudicare 'przesądzać'; zob. pre-; iudicare, zob. judykatura.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku