Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kolacjonować porównywać odpis a. przekład z oryginałem, sprawdzać, zestawiać, robić kolację (przest.) tekstów, kontrole przekładu, odpisów, rachunków itd.
 

Etym. - łac. collatio 'zestawienie' z collatus (użytego jako p.p. od conferre, zob. konferencja); col- zob. kom-; latus p.p. od ferre, zob. ferować wyrok; por. kolator.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku