Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  PENT(A)- w złożeniach: pięć; zawierający 5 atomów, grup itd.
  Pentateuch 5 pierwszych ksiąg Starego Testamentu; Pięcioksiąg; Tora; por. Genesis.
  pentametr w poezji antycznej: wiersz pięciostopowy złożony z 2 części, występujący zazw. w połączeniu z heksametrem w dystychu elegijnym.
  pentagon pięciokąt, pięciobok; departament (tj. ministerstwo) wojny USA (mieszczący się w pięciobocznym budynku w Arlington).
  pentatonika archaiczny typ skali muz. złożonej z 5 dźwięków w obrębie oktawy, do dziś system tonalny muzyki chiń., jap., malajskiej.
  pentatlon sport. pięciobój (w staroż. Grecji: skok w dal, bieg krótki, oszczep, dysk i zapasy).
  pentada okres złożony z pięciu jednostek czasu (np. dni, lat); zestaw pięciu przedmiotów.
  pentagram gwiazda pięcioramienna, dająca się narysować pięcioma równymi liniami bez odrywania ołówka, w staroż. i śrdw. figura magiczna, używana przeciw złym mocom.
 

Etym. - gr. pentás dpn. pentádos 'piątka' od pénte 'pięć'; zob. -gon- 1; -gram-: metr-; teúchos 'narzędzie; naczynie; rulon papieru do pisania'; áthlon 'zapasy; nagroda sport.; zapłata'; zob. tonika.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku