Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  koncyliacja prawn. pojednawstwo, sposób polubownego załatwiania sporów międzynarodowych z udziałem komisji badawczych.
  koncyliacyjny prawn. pojednawczy, polubowny.
 

Etym. - łac. conciliatio 'porozumienie' od conciliare 'jednoczyć; pojednać' od concilium 'zebranie; sobór powszechny'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku