Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  kordon linia, szpaler z rozstawionych ludzi dla odgrodzenia jakiejś przestrzeni, zagrodzenia ruchu; szereg posterunków wojsk. a. policyjnych, mających zamknąć, ograniczyć a. kontrolować dostęp, komunikację (np. przez granicę); straż graniczna; granica; por. cordon sanitaire.
  kordonek skręcona nitka jedwabna a. bawełniana do robót ręcznych.
 

Etym. - fr. cordon 'sznurek; taśma; obwódka; kordon' od corde 'powróz; struna; nitka; cięciwa łuku' z łac. chorda 'jelito; struna; sznur' z gr. chordē, zob. -chord-.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku