Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  plazma protoplazma; osocze, płynny składnik krwi nie skrzepniętej; minerał, odmiana chalcedonu; fiz. silnie zjonizowany gaz, w którym liczba elektronów w jednostce objętości równa jest liczbie jonów dodatnich, dobrze przewodzący prąd elektr.
  plazmodium śluźnia, syncytium, wielojądrowa masa protoplazmatyczna, powstała wskutek podziału jąder bez rozdzielania się plazm; pierwotniak pasożytniczy z gromady sporowców, przenoszony przez komary widliszki, u człowieka powodujący zimnicę (malarię).
 

Etym. - gr. plásma 'rzecz uformowana, ulepiona, wymyślona' od plássein 'formować; modelować' por. plastyczny; cytoplazma; ektoplazma; endoplazma; kataplazm; protoplazma.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku