Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  proporcja współmierność, stosunek jednej części do drugiej a. do całości; harmonijność takiego stosunku, równowaga, symetria; mat. równość dwu stosunków.
 

Etym. - łac. proportio 'stosunek; współmierność'; pro 'dla', por. pro- 2; portio 'część; udział; porcja'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku