Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  dyskrecja umiejętność milczenia w jakichś sprawach; dochowanie tajemnicy; niewtrącanie się do cudzych spraw, delikatność, oględność.
  dyskrecjonalny pozostawiony do swobodnego uznania, nie określony, nie ograniczony przepisami (por. à discretion); poufny.
  dyskretny umiejący dochować tajemnicy; delikatny; mat. techn. nieciągły.
 

Etym. - późn.łac. discretio 'oddzielenie; rozróżnienie' od discernere 'rozdzielać; rozróżniać'; zob. dys- 1; cernere, zob. certyfikat; por. dyskryminacja.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku