Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  real (a. rial) dawna gł. jednostka monetarna Hiszpanii (do 1870 r.); dawna srebrna moneta wartości 1 reala; (l.mn. reis) portugalska jednostka monetarna przed r. 1911, po inflacji liczona w tysiącach jednostek (milreis); waluta Brazylii przed r. 1942; (por. cruzado; escudo; peseta).
 

Etym. - hiszp., port. 'królewski' z łac. regalis, zob. regalia.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku