Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

dies irae łac., dzień gniewu, tj. Sądu Ostatecznego (początek i nazwa modlitwy odmawianej a. śpiewanej podczas mszy żałobnej).
 

Etym. - początek pieśni kośc., ułożonej w XII w. przez (?) Tomasza z Celano; zob. Wulgata (Sofoniasz, 1, 15); por. dies ultionis (Przypowieści Salom., 11, 4 i in.), dies furoris (Ezechiel, 7, 19 i in.); por. tytuł dramatu St. Przybyszewskieog Dzień Sądu (1909 r.).

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku