Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  retardacja lit. zwalnianie biegu akcji, odwlekanie rozwiązania konfliktu (przez dygresje, opisy); biol. zwolnione tempo rozwoju osobniczego w okresie dzieciństwa (np. człowieka w stosunku do małp); por. akceleracja.
 

Etym. - łac. retardatio 'opóźnienie' od retardare 'opóźniać'; zob. re-; tardare 'zwlekać; czynić co pomału' od tardus 'leniwy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku