Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
  -->

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  stres, stress, czynnik fiz., chem. a. emocjonalny (jak uraz, alergen czy strach), do którego organizm nie potrafi się wystarczająco przystosować i który powoduje napięcia fizjologiczne, mogące być korzystne dla organizmu a. przyczynić się do wybuchu choroby; (b. silne) napięcie (psych.); geol. ciśnienie kierunkowe (w wyższych warstwach skorupy ziemskiej) powodujące powstawanie skał przekrystalizowanych i uwarstwionych.
  stresor, stressor psych. bodziec stresowy, czynnik wywołujący stres.
 

Etym. - ang. stress 'nacisk; napór; wysiłek; jw.' ze st.fr. destresse 'ciasne położenie; nieszczęście' od łac. districtus, zob. dystrykt.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku