Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

musette [wym. müzet] st.fr. muz. instrument ludowy w rodzaju dud; melodia na ten instrument; (bal m.) we Francji: zabawa ludowa, ludowy bal publiczny; tancbuda.
 

Etym. - fr. 'jw.' od st.fr. muse 'dudy'.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku