Słownik wyrazów obcych Władysława Kopalińskiego
 
 

Z internetowej wersji Słownika mogą Państwo korzystać dzięki:

 

wpisz słowo lub wyrażenie:

  tektonika archit. zwartość organiczna, jedność kompozycyjna (projektu; budowli); geotektonika, nauka o ruchach skorupy ziemskiej i ułożeniu mas skalnych, związanym z tymi ruchami.
 

Etym. - gr. tektonikē 'sztuka budownicza' od téktōn 'rzemieślnik; artysta, mistrz'; por. architektonika.

 

 

Strona główna | Indeks | O Słowniku